lördag 14 februari 2009

1492 – upptäckternas tidsålder?

1492, natten mellan den 8 och 9 april, dog Lorenzo de Medici i Villa Careggi utanför Florens.

Med honom dog den stabilitet som rått mellan de mäktigaste familjerna i Florens, och staden kastades in i oroliga maktspel. Detta, ihop med Savonarolas växande inflytande, gjorde att alla konstnärer som tidigare varit verksamma i Florens, flydde. Därför brukar man också säga att med Lorenzos död dog även Florens gyllene tidsålder och den första delen av renässansen.

För det som Lorenzo aldrig fick ta del av, och som kom att förändra hela världssynen, och egentligen grundlade imperialismen, var upptäckternas tidsålder.

1492 inledde Christoffer Columbus sin resa över Atlanten, för att resa till Asien och Indien.

Han upptäckte Amerika istället, vilket gjorde att man insåg att världen var mycket större än man tidigare trott. Fokus förflyttades från medelhavet, och det blev betydligt viktigare att ha havskontakt, än en central placering i medelhavet som Italien hade. Spanien blev en kraftfull stormakt.

1492 föll det sista moriska fästet på iberiska halvön.

Bara detta bevisar vilken stormakt Spanien hade blivit. Från att ha varit två rivaliserande kungadömen: Aragonien och Kastilien, nu enade genom giftermål mellan Isabella I av Kastilien och Ferdinand II av Aragonien, hade man fått en stormakt som var stark nog att kasta ut morerna. Morerna hade levt i Andalusien i södra Spanien i över 780 år, med en så annorlunda krigskonst att man näst intill ansåg dem oövervinnerliga. Världen låg för Isabella och Ferdinands fötter.

Ferdinand och Isabella av Spanien - de viktigaste makthavarna i världen.

Portugal och Spanien tar ledningen i upptäcktsresandet, med upptäckare som Magellan och Vasco da Gama till hjälp. Frankrike, Holland och England, länder med starka flottor, följer därefter. Etablerandet av kolonier börjar, och helt plötsligt är vi mitt uppe i kolonialism och imperialism. En framtid som Lorenzo nog aldrig kunnat ana.

--------------------------

Här i Sverige då? Tja, 1492 råder här fortfarande mörk medeltid. Sten Sture den yngre föds 1493, och när han är tjugo blir han riksföreståndare. Enligt Kalmarunionen (som bildades 1397) så regeras Sverige av en dansk kung. Flera rådsherrar vill återuppliva överenskommelserna i unionsfördraget. Men många andra, inklusive Sten Sture d.y. är emot detta och Kristian II, Kristian tyrann, genomför flera invasioner för att kväva upproren. Sten Sture d.y. dör under ett av dessa slag, i februari 1520. I november samma år genomför Kristian II Stockholms blodbad, för att ha ihjäl Sten Stures medkämpar. Bland de som dödas finns Gustav Vasas far Erik Johansson (Vasa). 1521 samlar Gustav Vasa en här i Dalarana (ooh vasaloppet!) och tågar mot Stockholm. Efter otal stads- och slottsbelägringar har Gustav Vasa slutligen makt över hela Sverige och den 6 juni (ooh nationaldag!) 1523 kröns han till kung.

Då, 31 år efter Lorenzo de Medicis död, anses den svenska renässansen ha fått sin BÖRJAN!

Vi ligger så satans efter.

Gustav Vasas intåg i Stockholm, som Carl Larsson föreställde sig det (bilder från Wikipedia).


Inga kommentarer: